SYSTEMAIR פנקויל

יחידות פנקויל הממוקמות על הרצפה או התקרה

  • רמות רעש נמוכות מאוד וביצועים מצוינים

  • עיצוב הרמוני – היחידות מעוצבות בסגנון המשתלב בחלל החדר בכל סוג של עיצוב פנים.

  • שימושי ומותאם להתקנה במלונות, בתי חולים, משרדים.

https://shop.systemair.com/en/fan–coils–floorceiling/c44741

קסטות המים (פנקויל) דגם SysQuare

  • בעלות ביצועים אקוסטיים משופרים ומשלבות רעש נמוך וחיסכון באנרגיה.
  • עיצוב היחידות הפנימיות בנוי כך שכל הרכיבים הפנימיים נגישים בקלות דבר המאפשר התקנה ותחזוקה קלים.

https://shop.systemair.com/en/fan–coils–cassette/c44737

דילוג לתוכן