יחידות חוץ DVMS ECO – MINI VRF

הפעלה במצב חימום או קירור
דגמים: 8-14 כוח סוס כמות
כמות מאיידים: עד 12 מאיידים
התקנה: יחידות קלות 100-135 ק"ג הניתנות להנפה ללא מנוף ומתאימות בגודלן להתקנה במסתור הכביסה

יחידות חוץ DVMS HEAT RECOVERY

הפעלה בו-זמנית בחימום וקירור
דגמים: 8-30 כוח סוס ליחידה בודדת, עד 90 כוח סוס בשרשור יחידות
כמות מאיידים: עד 64 למעגל קירור יחיד
התקנה: עד 1,000 מטר אורך צנרת כולל, 220 מטר אורך צנרת מירבי

יחידות חוץ DVMS HEAT PUMP

הפעלה במצב חימום או קירור
דגמים: 6-24 טון קירור למודול בודד, עד 72 טון קירור בשילוב מודולים.
כמות מאיידים: עד 64 למעגל קירור יחיד.
התקנה: עד 1,000 מטר אורך צנרת כולל, 220 מטר אורך צנרת מירבי